Jaunākās
Latviešu tautas pasakas
(3)
Silvana De Mari
(5)
Lūsija Moda Montgomerija
(15)
Silvana De Mari
(11)
Imants Ziedonis
(6)
Jānis Akuraters
(7)
Valdis Rūmnieks
(3)
Anna Volca
(17)
Dzintars Tilaks
(12)
Ieva Melgalve
(5)
Dzintars Tilaks
(6)
Valdis Rūmnieks
(2)
Sīri Petešena
(5)
Vizma Belševica
(9)
Harijs Vagrants
(12)
Laura Dreiže
(19)
Ellena R. Landara
(6)
Lūsija Moda Montgomerija
(10)
Valdis Rūmnieks
(6)
Anna Skaidrīte Gailīte
(23)
Inga Gaile
(6)
Vilis Lācītis
(4)
Vilis Lācītis
(2)
Vilis Lācītis un Šmidzis K.Vāverts
(5)
Artis Ostups
(4)
Daina Ozoliņa
(13)
Džons Grīns
(7)
Roalds Dāls
(7)
Kristians Bangs Foss
(8)
Āris Birze
(9)
Agnese Zarāne
(11)
Vizma Belševica
(29)
Kristīne Želve
(14)
Jānis Joņevs
(36)
Maija Laukmane
(4)
Timo Parvela
(9)
Sakārtojusi Kristīne Skrīvele
(1)
Sakārtojusi Baiba Dzedule
(1)
Sakārtojusi Kristīne Skrīvele
(1)
Sakārtojusi Indra Putre
(3)
Sakārtojusi Kristīne Skrīvele
(4)
Dzintars Tilaks
(11)
Dzintars Tilaks
(3)
Visaugstāk novērtētās
Anna Volca
(17)
Vizma Belševica
(29)
Harijs Vagrants
(12)
Silvana De Mari
(11)
Laura Dreiže
(19)
Daina Ozoliņa
(13)
Lūsija Moda Montgomerija
(15)
Anna Skaidrīte Gailīte
(23)
Dzintars Tilaks
(11)
Dzintars Tilaks
(12)
Jānis Joņevs
(36)
Kristīne Želve
(14)
Lūsija Moda Montgomerija
(10)
Agnese Zarāne
(11)