Šobrid nevar registreties Ķekavas novads bibliotekas lasitaji. Atvainojamies par sagadatajam neertibam.
1
Bibliotēkas autentifikācija
2
Pabeigt reģistrāciju

Reģistrēties

Lai reģistrētos e-GRĀMATU bibliotēkā, Jums ir jābūt lasītājam kādā no sarakstā minētājām bibliotēkām un jāievada bibliotēkas piešķirtais publiskā kataloga lietotājvārds un parole.
Ja Jums nav piešķirts vai nav zināms lietotājvārds, sazinieties ar savu bibliotēku.