"3td e-grāmatu bibliotēka" svin 3 gadu jubileju. Jau no 2022.gada 6.janvāra katrs reģistrētais lasītājs var 3 reizes lasīt jebkuru vietnē 3td.lv pieejamo e-grāmatu.
1
Bibliotēkas autentifikācija
2
Pabeigt reģistrāciju

Reģistrēties

Lai reģistrētos e-GRĀMATU bibliotēkā, Jums ir jābūt lasītājam kādā no sarakstā minētājām bibliotēkām un jāievada bibliotēkas piešķirtais publiskā kataloga lietotājvārds un parole.
Ja Jums nav piešķirts vai nav zināms lietotājvārds, sazinieties ar savu bibliotēku.