Ieskatīties Lasīt
Pieejama
Taisnība vienmēr uzvarēs
Jānis Čakste
Taisnība vienmēr uzvarēs
Ir pagājuši simt gadi, kopš Jānis Čakste jaunievēlētās Saeimas priekšā nolasīja pirmo prezidenta zvērestu: “Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas.” Prezidenta amatā viņš nostrādāja savus pēdējos sešus mūža gadus, apzinīgi pildot ikvienu solījumā izteikto vārdu. Visa Jāņa Čakstes dzīve bija veltīta latviešu pašapziņas celšanai, tālaika pilsoniskās sabiedrības veidošanai un demokrātijas veicināšanai. Šī grāmata ir iespēja ikvienam ar viņa runu un līdzcilvēku atmiņu starpniecību atklāt Jāņa Čakstes personību. Iepazīties ar tiem ideāliem un tām garīgajām vērtībām, kas viņam bija vissvarīgākās un tika nodotas nākamajām paaudzēm.