Ieskatīties Lasīt
Pieejama
Hanza
Carsten Jahnke
Hanza
Hanzai ir īpaša nozīme Latvijas, Livonijas un visas Baltijas jūras telpas vēsturē. Hanzā apvienojušies tirgotāji caur šo organizāciju veidoja ciešu saikni starp austrumu un pārējo Eiropu. No Aleksandrijas līdz Novgorodai tirgotāji bija starpnieki ne tikai precēm, bet arī priekšstatiem, uzvedības paraugiem un valodas prasmēm. Tirdzniecības tīklojumā izveidojušās attiecības ietekmēja pat ģimeņu nodibināšanos un sastāvu. Tirgotāji tādējādi veidoja nozīmīgu urbānās kultūras daļu Latvijas teritorijā. Tomēr jānorāda arī uz to, kas Hanza nebija. Tā nebija nacionālistiska kultūras nesēja vai saimniecisks vācu monopols, kā to nereti attēloja vēstures pētniecībā 20. gadsimtā. Mūsdienās Hanzu uzlūko kā brīvu, iekļaujošu tirgotāju apvienību, kas darbojās visā Ziemeļeiropā no Rīgas, Tallinas un Turku līdz Krakovai, no Bergenas līdz Brigei un Barselonai. Tās izveidotais tīklojums vienoja un mainīja tirdzniecību un ideju apriti gan iekšzemē, gan uz jūras. Man ir īpašs gods latviešu lasītājus iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem Hanzas vēsturē. Tāpēc esmu ļoti pateicīgs Latvijas Universitātes profesoram, vēstures doktoram Ilgvaram Misānam, kurš bija tulkojuma tapšanas iniciators, un Kārlim Zvirgzdiņam no Latvijas Valsts vēstures arhīva, kurš uzņēmās veikt tulkojumu. Visi īstenie nopelni pienākas viņiem līdz ar apgādu “Mansards”. Esmu pateicīgs arī izdevniecībai “Reclam” Štutgartē, kas labprāt piekrita manas sākotnēji vācu valodā izdotās grāmatas tulkojumam. Pamatu pamats grāmatai par tik plašu tēmu ir zināšanu apmaiņa starp kolēģiem. Bez zināšanu tīkliem starp Rīgu, Tallinu, Tamperi un Groningenu, Porto un Sevilju šāds darbs nekad nebūtu tapis. Tāpēc lai pateicība tiem daudzajiem kolēģiem, kuri visur pasaulē ar pacietību un zināšanām ir veicinājuši šīs grāmatas tapšanu. Viņiem pieder gods, par kļūdām turpretim atbildīgs esmu tikai pats. Tjernarpa Skonē, Zviedrija, 2021. gada 1. marts Karstens Jānke (Carsten Jahnke, 1968) ir viduslaiku vēstures profesors Kopenhāgenas Universitātē. Viņa pētījumi veltīti Baltijas jūras reģiona tirdzniecības tīkliem, Hanzas un Lībekas vēsturei viduslaikos. Grāmatas tulkošanu atbalstījis Gētes institūts un Latvijas Universitātes Goda doktors Jirgens fon Ungerns-Šternbergs.