Stāsti ar dvēseli... lasāmi ar sirdi, nevis ar prātu
Rosārio Gomesa
Vērtējums:
(17)
Stāsti ar dvēseli... lasāmi ar sirdi, nevis ar prātu
Grāmata "Stāsti ar dvēseli" – vēl aizkustinošāka par "Cāļa zupu dvēselei"! Stāsti ar dvēseli iedvesmo, māca un iepriecina. Tie ir seni un vienlaikus neparasti aktuāli. Lasot var šķist, ka tos jau zinām, jo šie stāsti atspoguļo katrā sirdī mītošas patiesības. Stāsti ar dvēseli ir stāsti par mīlestību, tādēļ atraisa emocijas un skar ikvienas dvēseles stīgas. Nav zināms, kurš sacerējis šos saviļņojošos un sirsnīgos stāstus, bet to nesto vēsti par laimi, mīlestību un savstarpēju saprašanos sadzirdējusi un apkopojusi čīliešu grāmatu izdevēja Rosārio Gomesa. Ārkārtīgi populāro grāmatu sēriju Cuentos con Alma (“Stāsti ar dvēseli”) viņa ir radījusi ar mērķi veidot cilvēcīgāku un mīlestības pilnu pasauli.