Milarepas dzīve
Tibetiešu leģenda
Milarepas dzīve
Milarepas dzīvesstāsts, kas atspoguļots šajā grāmatā, ir visiemīļotākā tibetiešu leģenda un viens no nozīmīgākajiem pasaules literatūras avotiem garīgās izaugsmes meklētājiem. Šo biogrāfisko, vēsturisko teiksmu no tibetiešu folkloras apcirkņiem var uztvert dažādos līmeņos – kā izjustu un personalizētu ievadu Tibetas budismā, vai kā dziļu un detalizētu rokasgrāmatu augstākās apziņas atklāsmei sevī. Grāmatas būtība ir garīgās pilnības meklējumi, tā ataino Milarepas dzīves ceļu no grēcinieka līdz svētajam. Bet šis stāsts ir arīdzan dziļu pārdzīvojumu un neticamu panākumu pilna teiksma, ko caurstrāvo maģija, dabas stihiju spēks, viltība un humors. Milarepas dzīve var kļūt par iedvesmas avotu jebkuras reliģijas sekotājiem, bet it īpaši tiem, kurus interesē Tibetas budisma mācības un prakses.