Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem
Sakārtojusi Kristīne Skrīvele
Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem
Šajā grāmatā varēsi lasīt par meža un māju dzīvniekiem, par to kariem un mierizlīgumiem.