Dzīves komandējums. No gaisa spēku izpalīgiem līdz Gulagam Čukotkā un neatkarīgai Latvijai
Imants Priedītis
Vērtējums:
(13)
Dzīves komandējums. No gaisa spēku izpalīgiem līdz Gulagam Čukotkā un neatkarīgai Latvijai
Unikāls un vienlaikus daudziem latviešu vīriešiem raksturīgs dzīvesstāsts vairāk kā 90 gadu garumā. Imants Priedītis (1930) piedzīvojis dienestu Vācijas militārajās vienībās, ticis amerikāņu vervēts darbībai okupētajā Latvijā, piedzīvojis Padomju Savienības represijas un izsūtījumu uz Čukotku. Būdams viens no pēdējiem dzīvajiem Otrā pasaules kara dalībniekiem, kā arī pārcietis ieslodzījumu padomju Gulaga nometnē, autors savās atmiņās sniedz savu individuālo pienesumu Latvijas vēsturē par periodu no 30. gadiem līdz pat mūsdienām. Vēstures interesentiem vērtīgas būs I. Priedīša sniegtās liecības par Otro pasaules karu Latvijā un Centrāleiropā, par pretošanos okupācijai, PSRS īstenotajām represijām, izsūtījumu uz Krievijas Tālajiem Austrumiem un represētā ikdienas dzīvi depresīvajā Latvijas PSR, kas ilga līdz pat neatkarības atgūšanai, kā arī par sarežģītiem dzīves un darba posmiem jau brīvā Latvijā.