Etorika
Sergejs Moreino
Etorika
Šis stāstu krājums ir savā ziņā road movie ne tādēļ vien, ka tās varonis nemitīgi klejo, nostalģiski ilgodamies pēc labākas sevis paša versijas: viņš pārvietojas pa mitoloģizētu Austrumeiropu nezūdoša laika meklējumos, cerot atrast jaunu esības dimensiju. “Etorika” var kļūt par kulta grāmatu cilvēkiem, kuri noteikti noliegtu kulta grāmatas iespējamību un vajadzību pēc tās: izglītotiem, viegli ciniskiem un daudz sasniegušiem. Sergejs Moreino (1964) dzimis Maskavā, Latvijā dzīvo kopš 1987. Piederējis žurnāla “Avots/Родник” lokam, vadījis laikraksta “Labrīt” krievu redakciju. Tulko no latviešu, krievu, poļu un vācu valodām – krievu un latviešu valodās. Saņēmis Ventspils Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas balvu “Sudraba tintnīca” (2008), AKKA/LAA “Bezgalības balvu” (2011), Andreja Belija balvu (2018), Krievijas Tulkotāju ģildes balvu “Meistars” par gada labāko tulkojumu (2021). Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Sergeja Moreino vāka dizains.