Mūsu Baumaņu Kārlis
Zane Gailīte
Mūsu Baumaņu Kārlis
Mūzikas vēsturniece Zane Gailīte lasošās sabiedrības un mūzikas interesentu vidū pazīstama ar diriģentam Daumantam Gailim un komponistam Emīlam Dārziņam veltītajām grāmatām. Viņas pētījums par 16.–18. gadsimta Rīgas mūziku un teātri 2003. gadā izpelnījies Latvijas Lielo mūzikas balvu un Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balvu humanitārajās zinātnēs un mākslā. “Mūsu Baumaņu Kārlis” ir veltījums Latvijas Republikas himnas autora dzīvei un darbībai viņa 180 gadu jubilejā. Grāmatā spilgti un tēlaini sniegta arī plašāka laikmeta panorāma un raksturoti komponista līdzgaitnieki, vide un notikumi, ļaužu saskarsme un kaislības, tikumi un netikumi – kur gan to netrūkst! Un tomēr – Baumaņu Kārlis mums ir un paliek īpašs: drosmīgs un gudrs tēvzemes patriots un pilsonis, uzticīgs savas tautas dēls.