Privātā telpa
Maija Laukmane
Vērtējums:
(19)
Privātā telpa
Dzejas cienītāju iemīļotās dzejnieces krājuma nosaukums "Privātā telpa" vēsta, ka Maija Laukmane ļāvusi ieskatīties lirikas varones dvēseles dzīlēs: „saviļņojas dziļākie ūdeņi atraisos pārplūstu šalcu” . Dzejnieces sirds joprojām atvērta mīlestībai un mīlestībā: „mīlestība sašuj un sašuj dienas kaisītos zibeņus ar līdzenu mazu krustiņu rakstu ar piedošanu ar maigumu”. Mīlestībā sirds izplata gaismu, kas „caur dvēseli staigā brīvi viegli un skaisti”.